PRIVATUMO POLITIKA

Parengta 2018 m. gruodžio 10 d.

Kelionių organizatorius UAB „Ekstraturas“, juridinio asmens kodas: 235959390, registruotos buveinės adresas: Maironio g. 2, LT-44302 Kaunas (toliau – Bendrovė), savo interneto svetainėje www.ekstraturas.lt (toliau – Svetainė).siekia užtikrinti, kad kelionių ir vizų užsakymo paslaugos bei kitos svetainėje teikiamos paslaugos būtų saugios ir prieinamos svetainės lankytojams.

Šiuo tikslu mes renkame tvarkome asmens duomenis. Šiuos duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja Bendrovės kaip duomenų valdytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas ir kt.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, nepriklausomai nuo to ar Jūs esate mūsų klientas ar tik lankotės mūsų svetainėje siekdami sužinoti daugiau informacijos.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Bendrovės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.

Bendrovė vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 

  • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
  • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  • Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
  • Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

 

Svetainę tvarko ir administruoja UAB „Ekstraturas“, juridinio asmens kodas 235959390, adresas
Maironio g. 2, LT-44302 Kaunas.

Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

  • siekdami teikti Jums vizų gavimo, kelionių organizavimo paslaugas;
  • siekdami teikti Jums transporto (oro, vandens ir žemės ) bilietų pardavimo paslaugas
  • siekdami tobulinti Svetainę, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas;
  • gavę Jūsų sutikimą – siekdami pateikti Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas;
  • kitais tikslais, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

Asmens duomenų tvarkymo tvarka

Jūsų asmens duomenis gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų. Gali būti gauti ir iš kitų verslo partnerių - kelionių organizatorių, avialinijų, lizingo ir draudimo bendrovių, bankų ar kitų subjektų. Taip pat iš valstybės institucijų ar viešai skelbiamos informacijos internete ar spaudoje.

Jūsų pateikiama informacija gali apimti Jūsų vardą ir pavardę, asmens kodą, el. pašto adresą ir telefono numerį, amžių, lytį ir kitus duomenis reikalingus vizai gauti.

Naudojantis svetaine, tam tikra neasmeninė informacija (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

Duomenų naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais

Bendrovė gali naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.

Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, e. pašto adresą.

Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz. e. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz. IP telefonija).

Šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems asmens duomenų tvarkymo veiksmams. Tai Jūs galite atlikti atvykę į mūsų ofisą ir pateikę atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus;

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi Bendrovės interneto svetainėje, Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Bendrovės svetainėje bei daugiau sužinoti apie Bendrovės svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Bendrovės teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Bendrovė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.
Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Išsamesnė informacija apie Bendrovės svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Kiti įrankiai kuriems reikalingi slapukai

„Google Analytics“ – „Google Inc.“ („Google“) tinklalapių analizės įrankis
„Google Analytics“ – tai nemokamas „Google“ tinklalapių analizės įrankis, kuris internetinių svetainių savininkams leidžia sužinoti kaip lankytojai elgiasi jų tinklalapiuose. Informacija renkama anonimiškai. Atsekdama lankytojų veiksmus svetainėje, „Google Analytics“ naudoja nuosavus slapukus. Jie leidžia sužinoti, ar lankytojas ankščiau lankėsi tinklalapyje, iš kokių svetainių perėjo ir kiek laiko jose išbuvo.

Svetainė gali naudoti „Google Analytics“ pakartotinės rinkodaros funkciją.
„Google Analytics“ pakartotinės rinkodaros funkcija leidžia dar karta kreiptis į naudotojus, kurie ankščiau lankėsi svetainėje, pasitelkiant specialiai jiems skirtus skelbimus „Google“ partnerių svetainėse. Pavyzdžiui, naudotojas, apsilankęs svetainėje, bet nusprendęs nepirkti paslaugų, gali pamatyti „AdWords“ reklaminius skelbimus kituose tinklalapiuose, kur bus siūlomi pasiūlymai iš ekstaturas.lt svetainės.

Naudotojas gali išjungti „Google“ sistemos slapukus. Jam tereikia apsilankyti slapukų išjungimo puslapyje.
Naudotojas, norėdamas pakeisti ir išjungti „Google Analytics“ funkcijas, taip pat gali pasinaudoti:
• „Google“ reklamos pirmumo vadybininku;
• „Google Analytics“ blokuojančia sistema.
Su „Google“ reklaminiu paslaugų aprašymu ir jų dokumentacija galima susipažinti čia ». „Google“ privatumo politika pateikiama čia ».

„Facebook“ pixel - „Facebook, Inc.“ „Facebook“ reklamos įrankis. „Facebook“ puslapį turinčioms įmonėms suteikiama galimybė stebėti reklamų efektyvumą, kurti reklamos auditorijas pagal tai, ar naudotojas lankėsi įmonės internetiniame tinklalapyje arba konkrečiose puslapio dalyse. Informacija renkama anonimiškai. Naudotojas gali kontroliuoti „Facebook“ sistemos slapukų naudojimą jo naršyklėje.

Privatumo politikos pakeitimai

Privatumo politika gali keistis. Visi šio dokumento pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje.
Kilus papildomų klausimų arba atsiradus abejonių dėl privatumo politikos, naudotojas gali pateikti užklausą UAB „Ekstraturas“ administracijai el. paštu ekstraturas@gmail.com